بارگذاری

ایزو و کاربرد آن

با سلام محسن حیدری هستم و مجموعه ای از فایل ها و فرایند های ایزو را در اختیار شما قرار میدهم. ابتدا تعریفی از ایزو و تاریخچه و کاربرد آن را بازگو می کنم. ایزو(ISO) چیست؟ ایزو(ISO) که مقر آن در ژنو می باشد, یک سازمان غیر دولتی بین المللی است که در ۲۴ فوریه […]